Site of Special Scientific Interest

Site of Special Scientific Interest eller SSSI («sted av særskilt vitenskapelig interesse») er en status som et verneområde kan ha i Storbritannia. SSSI-området er grunnlaget for naturvern etter britisk lov og de fleste andre naturlige  eller geologiske verneområder i Storbritannia er oppført på listen, som F.eks. nasjonale naturreservat, ramsarsteder,(Ramsar-konvensjonen)Special Protection Area (særskilt verneområde) og Special Areas of Conservation («særskilt bevaringområde»).

SSSI-områder kan videre deles inn i biologiske SSSI og geologiske SSSI. Flere SSSI-områder er både biologiske og geologiske.