Siste måltid

skikk før en henrettelse

Siste måltid er en skikk som følges mange steder som går ut på å gi en dødsdømt forbryter et spesielt måltid en tid før henrettelsen. Den dødsdømte får da også vanligvis ønske seg en spesiell type mat.

En skikk med å gi dødsdømte et siste måltid er kjent fra langt tilbake i historien. Allerede i noen av oldtidens kulturer, som Oldtidens Egypt og Antikkens Hellas, kjenner man til noe slikt.

I dag praktiseres den flere steder, ikke minst i USA. Det er særskilte bestemmelser knyttet til skikken i de forskjellige stater. Mange stater tillater for eksempel ikke tobakk eller alkohol. I Maryland er ikke skikken stadfestet.

Ikke sjelden har det som kjente forbrytere har spist, vært gjenstand for en viss interesse i det offentlige.