Siraks bok eller Jesu Siraks sønns visdom er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Teksten er i sjangeren visdomslitteratur – på samme måte som Salomos ordspråk. Boken er også kjent under sitt latinske navn Ecclesiasticus. Dette navnet kommer av at den i oldkirken ble kalt liber ecclesiasticus («menighetsbok») fordi den ble lest under gudstjenesten.

Fyndordet «Heller bo sammen med løver og draker enn være i hus med en ondsinnet kvinne» fra Siraks bok 25;16 gjengitt i en tysk billedbibel fra 1751.

Teksthistorie

rediger

Bokens forfatter navngis i kapittel 50; vers 27: Jesus, sønn av Sirak (Josva ben Sira`). Ut fra teksten (bl.a. 51;23 «Kom til meg, dere som er ulærte, slå dere til i min skole») må han ha vært en skriftlærd fra Jerusalem, som drev en skole hvor han underviste unge menn i etikk og religion.[1]

Siraks bok er den lengste (51 kapitler) og eldste av de deuterokanoniske bøkene.[2]

Den er skrevet på hebraisk omkring 180 f.Kr., og ble oversatt til gresk i Egypt av forfatterens sønnesønn, ca. 132 f.Kr.. Boken er også oversatt til latin og syrisk. En komplett tekst er bare bevart på gresk. Nyere funn av tekstfragmenter på hebraisk utgjør om lag 2/3 av teksten. Slike funn ble først gjort i Ben Esra-synagogen i Kairo i 1896 og i dødehavsrullene i 1950-årene. Det er en del uoverensstemmelser mellom de ulike manuskriptene, også mellom greske manuskript.[1]

Innhold

rediger

Skriftet kan virke løst redigert, og inneholder flere ulike tekstsjangre: bønner, ordspråk, leveregler, formaninger og dikt. Hovedinntrykket av innholdet er «kortere eller lengre sammenstillinger av ordspråklignende utsagn om en rekke forskjellige temaer, som gudsfrykt, selskapsliv, ekteskap, oppdragelse og mye mer»[1].

Skriften inneholder en lang rekke sitater fra, og parafraser over, tekstlinjer fra andre skrifter i Det gamle testamente.

Referanser

rediger
  1. ^ a b c Sitat og vurderinger fra Dagfinn Rians innledning til Gammeltestamentlige apokryfer, Bokklubben, 2010. (Verdens hellige skrifter; 62) ISBN 978-82-525-7497-5
  2. ^ snl.no: Sirak

Eksterne lenker

rediger