Sigmabaryon

Et sigmabaryon (Σ) er et baryon som består av én særkvark, og en kombinasjon av opp- og nedkvarker. Det finnes tre forskjellige sigmabaryoner, og alle har 1/2-spinn:

  • Sigma pluss+): Består av to opp- og en særkvark (uus), og henfaller til et proton og et nøytralt pion, eller et nøytron og et positivt pion (Σ+ > p + π0 ELLER Σ+ > n + π+)
    Masse: 1189.4 MeV/c2
  • Sigma null0): Består av en opp-, en ned- og en særkvark (uds). Har samme kvarkoppbygging som et lambdabaryon, men har kort forklart mer energi. Det vil derfor henfalle til et lambdabaryon og et foton (Σ0 > Λ0 + γ)
    Masse: 1192.5 MeV/c2
  • Sigma minus): Består av to nedkvarker og en særkvark (dds), og henfaller til et nøytron og et negativt pion (Σ > n + π)
    Masse: 1197.3 MeV/c2