Sic transit gloria mundi

Pater sancte, sic transit gloria mundi er et latinsk uttrykk som betyr hellige far (dvs. paven), slik forgår verdens storhet (eventuelt: «slik forgår verdslig ry/berømmelse/ære»). Dette sies seremonielt av en munk ved en ny paves innsettelsesseremoni, samtidig med at han brenner en bunt hår bundet til en stav. Hensikten er å minne paven på at han, på tross av den nye tittelens storhet (eventuelt: den nyvunnede æren), stadig er dødelig (og under Gud).