Settestatsråd

En settestatsråd er en statsråd i en regjering som midlertidig overtar ansvarsområdet til en annen statsråd.

Settestatsråd oppnevnes gjerne når den ordinære statsråd er:

  • inhabil i en spesiell sak. Settestatsråden vil da kun ta over den angjeldende sak, mens den ordinære statsråd beholder det øvrige av sitt ansvarsområde.
  • forhindret i å virke for en periode på grunn av sykdom eller permisjon. Settestatsråden vil da ta over hele ansvarsområdet. (Jf. § 29 i Grunnloven.)

Det oppnevnes også settestatsråd når en statsråd må «gå av på dagen». Settestatsråden vil også da ta over hele ansvarsområdet, inntil en ny statsråd er utnevnt.