Sethlans var i etruskisk mytologi gud for ild og smedkunsten, og som sådan er han en mytologisk arketyp, ekvivalent til greske Hefaistos, egyptiske Ptah, og romersk Vulkan, selv om deres navn ikke har felles etymologi.

Sethlans er en av de egne etruskiske guder. I etruskisk kunst kan han identifiseres ved sine redskaper, smedens hammer og tang, og ved sin pilos, en konisk hatt eller lue. På en bronsemynt fra Populonia fra mellom 300- og 200-tallet f.Kr. er han avbildet med profilen på den ene siden, og sine redskaper på den andre siden. Populonia var senter for metallarbeid og det var naturlige årsaker til prege myntene med metallkunstens gud.[1]

Han framstår annerledes enn Hefaistos og Vulkan; han er ikke framstilt som en skjeggete, gammel krøpling, men isteden som en skjeggløs ungdom uten fysiske lyter. Betydningen av hans navn Sethlans er uklart, men det faktum at han skiller seg klart fra den greske og romerske gud tyder på at etruskerne fra tidlig av hadde sin egen, selvstendige smed- og hammergud, som senere ble assimilert med de andre. Det er ingen bevis på at han hadde en kult i Etruria, men han synes å være en skytsgud for kystbyen Populonia ettersom han er representert på byens mynt.[1] I kunsten er han framstilt med sin høyre arm løftet i en positur som er jevnlig benyttet i antikkens religiøse kunst og kjent av grekerne som aposkopein, «å se stødig», det vil se i ærefrykt ved synet av en guddom.[1] En del av de greske mytene om Hefaistos ble overtatt av etruskerne, og framstilt på egen keramikk, og på en bronsespeil funnet i Chiusi etruskisk: Clevsin), framstilt ca. 300-275 f.Kr., nå oppbevart i antikksamlingen ved det statlige museum i Berlin.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Grummond, Nancy Thomson de (2006): Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, UPenn Museum of Archaeology, s. 134
  2. ^ Grummond, Nancy Thomson de (2006): Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, s. 135