Seter (Leksvik)

grend i Indre Fosen kommune

Seter ligger midt imellom Leksvik og Vanvikan i Leksvik kommune med omtrent 150 innbyggere. Borgåsen og Amborneset skiller den fra nabotettstedet Hindrem.

Her finner vi blant annet et sports- og aktivitetssenter, en del jordbruk og en del industri. Industrimennene og gründerne Bjørn Lyng bodde her og Ragnar Lyng vokste opp her, og har grunnlagt Lynggruppen som omfatter flere fabrikker og selskaper som Lyng Motor, Lyng Elektronikk, Lyng Triangel, Elsafe med flere. Bjørn Lyng bosatte seg senere på Gran Canaria, der han bygde opp Anfi del Mar og Tauro-dalen.

Seter har et variert naturmiljø, med steinstrender og svaberg nede ved sjøen, granskog (stort sett plantet), furuskog (på Borgåsen og ved Hestvollhaugen), en del krattskog med løvtrær, dyrket mark, gårdsbruk/småbruk, boligfelt og enkeltstående eneboliger. I dette naturmiljøet finnes det et rikt dyre- og planteliv. Det er en stor stamme med rådyr og elg. Det finnes hare og ekorn, og fugler som grønnspett, flaggspett, hegre som hekker og ørn som kretser over stedet.

Autoritetsdata