Seterøya

øy i Ålesund kommune

Seterøya er en liten øy tilhørende Ålesund kommune på romsdalskysten i Møre og Romsdal fylke. Øya ligger nordøst for Finnøya og nord for Gåsøya.

Seterøya er en flat øy på 330 dekar med flere fraflyttede gårder og bostedshus. Det samlede arealet av naturtypen kystlynghei er 196 dekar. Ved gårdene er det mindre areal med fulldyrket og overflatedyrket mark. Det er også innslag av strandeng, strandberg og myr.

Før utskifting i 1858-1864 var øya felles utmark for Sandøy-gårdene. Øya ble bosatt etter utskiftingen. Det var 16 fastboende i 1865 og 36 i år 1900. I 1976 flyttet den siste fastboende fra Seterøya. Sauebeiting fortsatte til 1996, deretter opphørte beitingen noen år. I 2002 ble det startet opp helårsdrift med gammelnorsk sau på øya. I 2016 var det 35 overvintrende sau, og mellom 75-85 sau på sommerbeite.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Fakta:Naturtype Seterøya». Naturbase. Besøkt 20. februar 2017.