Service Management Facility

Service Management Facility er en programvare for operativsystemet Solaris som sørger for en samlet modell for tjenester og tjenestehåndering. Programvaren ble lansert i versjon 10 av Solaris og erstattet den tidligere oppstartsprosessen init som var arvet fra UNIX System V og Berkeley Software Distribution (BSD).

Et lignende program var den tidligere Upstart i Linux-distribusjonen Ubuntu. I nåværende distribusjoner av Linux er systemd i ferd med å overta, og i Mac OS X er denne funksjonaliteten tildelt launchd.