Seremonielt grevskap (England)

De seremonielle grevskap i England (engelsk: ceremonial counties) er områder i England som får utnevnt en stattholder (Lord-Lieutenant), en personlig representant for den britiske monarken. Grevskapene er definert av regjeringen, og følger i utgangspunktet grensene for administrative grevskap; i mange tilfeller er det seremonielle dog større enn det administrative, for enkelte byer er selvstyrte enheter som ikke er underlagt et grevskap. Når man omtaler et grevskap som en geografisk enhet, er det oftest det seremonielle man sikter til.

Kart rediger

 1. Northumberland
 2. Tyne and Wear
 3. Durham
 4. Cumbria
 5. Lancashire
 6. North Yorkshire
 7. East Riding of Yorkshire
 8. South Yorkshire
 9. West Yorkshire
 10. Stor-Manchester
 11. Merseyside
 12. Cheshire
 13. Derbyshire
 14. Nottinghamshire
 15. Lincolnshire
 16. Rutland
 17. Leicestershire
 18. Staffordshire
 19. Shropshire
 20. Herefordshire
 21. Worcestershire
 22. West Midlands
 23. Warwickshire
 1. Northamptonshire
 2. Cambridgeshire
 3. Norfolk
 4. Suffolk
 5. Essex
 6. Hertfordshire
 7. Bedfordshire
 8. Buckinghamshire
 9. Oxfordshire
 10. Gloucestershire
 11. Bristol
 12. Somerset
 13. Wiltshire
 14. Berkshire
 15. Stor-London
 16. Kent
 17. East Sussex
 18. West Sussex
 19. Surrey
 20. Hampshire
 21. Wight
 22. Dorset
 23. Devon
 24. Cornwall
 
Ikke vist: City of London, ligger innenfor Greater London.

Historie rediger

Etter at det i 1888 ble etablert nye styringsorganer og enheter – grevskapsråd (county council) og grevskapsvalgkrets (county borough) – ble løytnantskapet reformert. Noen steder hadde lenge hatt en kongelig løytnant, som f.eks. Bristol, men andre steder brukte man de tradisjonelle grevskapene som basis for å opprettet seremonielle grevskaper. De administrative grevskapene ble satt sammen med selvstyre valgkretser; det seremonielle Leicestershire består av det administrative Leicestershire pluss grevskapsvalgkretsen Leicester. Områder som ble delt, som Suffolk (delt i East Suffolk og West Suffolk, ble beholdt som ett seremonielt grevskap.

Forskjellen mellom de tradisjonelle og de nye grevskapene er i de fleste tilfeller ikke så stor, men noen byer ble flyttet, enten i 1888 eller på senere tidspunkter. Den eneste store forskjellen er at man tidligere hadde Grevskapet London; i 1965 ble Stor-London (Greater London) opprettet, og løytnantskapet Middlesex ble avskaffet som en følge av dette.

I 1974 ble grevskapsvalgkretsene avskaffet, og det ble foretatt en større reform av de administrative grevskapene. Flere grevskaper ble oppløst og fordelt på andre i 1990-årene: Avon, Cleveland, Hereford and Worcester, og Humberside.

Definisjoner rediger

Se også rediger