Sentripetalkraft

("senter-pekende" kraft)

Sentripetalkraft (senter-pekende kraft) er en resultantkraft som virker på en gjenstand i en sirkelbane. Kraften virker innover mot sentrum i sirkelen, og gjenstanden vil dermed få en akselerasjon i samme retning.

Et legeme som befinner seg i en jevn sirkulær bevegelse behøver sentripetalkraft som peker mot aksen for å bibeholde kursen.

Absoluttverdien av sentripetalkraften der v er banefart og r er baneradien, er gitt ved

Sentripetalakselerasjonen er gitt ved

Den kan også uttrykkes som kvadratet av vinkelhastighet (ω) multiplisert med avstanden fra rotasjonens sentrum (r):