Senter for utvikling og miljø

Senter for utvikling og miljø (SUM) er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo med fokus på internasjonal utvikling og miljøspørsmål. Det er organisert som et senter uten fakultetstilknytning, direkte underlagt universitetsstyret. Senter for utvikling og miljø ble etablert i 1990 som en del av oppfølgingen av Brundtland-rapporten, og ble senere slått sammen med Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (tidligere Alternativ Framtid), etablert i 1984.

Professor Kristi Anne Stølen er senterleder.

Historie

rediger

Senter for utvikling og miljø i dagens form er resultat av sammenslåingen av to tematisk nært beslektede forskningssentre ved Universitetet i Oslo, med røtter tilbake til 1984.

Senter for utvikling og miljø (fra 1990)

rediger

Det opprinnelige Senter for utvikling og miljø ble etablert i 1990 som et forskningssenter for internasjonale utviklings- og miljøspørsmål som en del av Norges oppfølging av Brundtland-rapporten. Biologen Nils Christian Stenseth ble ansatt som senterets første leder.[1]

Alternativ Framtid/Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (1984–2006)

rediger

I 2000 ble Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus) ved Universitetet i Oslo innlemmet i Senter for utvikling og miljø. ProSus ble etablert i 1984 under navnet Prosjektet Alternativ Framtid. Alternativ Framtid var et norsk forskningsprosjekt knyttet til bærekraftig utvikling, som eksisterte fra 1984 til 1996 i sin opprinnelige form. Prosjektet ble til gjennom initiativ fra 17 organisasjoner, bl.a. Norges Naturvernforbund, Human-Etisk Forbund og Framtiden i våre hender, og ble finansiert gjennom bevilgninger fra Stortinget og Norges forskningsråd. I begynnelsen av 1990-årene ble prosjektet direkte underlagt Norges almenvitenskapelige forskningsråd. Fra 1996 ble prosjektet videreført som Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus), en egen enhet ved Universitetet i Oslo som var finansiert av Norges forskningsråd. ProSus fortsatte som eget strategisk universitetsprogram underlagt Senter for utvikling og miljø fra 2000 til 2006.[2][3] Da ProSus opphørte som egen enhet hadde ProSus ti ansatte og den siste direktøren (1992–2006) var statsviteren William M. Lafferty; ProSus' gjenværende personale og prosjekter ble i 2006 integrert med resten av SUM. ProSus hadde særlig fokus på kartlegging og evaluering av Norges oppfølging av Rio-avtalene og retningslinjene fra FNs kommisjon for bærekraftig utvikling.[4]

Forskning

rediger

SUMs forskningsportefølje kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming til sentrale tema innen utviklings- og miljødebatten.

SUMs forskning er internasjonal, både når det gjelder geografisk fokus: Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa, forskningssamarbeid og publisering. I en situasjon med økt politisk fokus på koblingen mellom utvikling og miljø, ønsker SUM å frembringe forskningsresultater med betydning for samfunnsutviklingen.

SUMs forskning er forankret i fire tematiske fokusområder:

  • Fattigdom og utvikling
  • Energi og forbruk
  • Kultur, etikk og bærekraftighet
  • Styresett for bærekraftig utvikling

SUM fremmer forskning på en rekke temaer innen disse bredt definerte forskningsområdene. Geografisk sett ligger forskningens hovedfokus på  Latin-Amerika, Sør- og Sentral-Asia og Afrika sør for Sahara.

SUM  er involvert i en rekke prestisjefylte internasjonale prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Det Europeiske Forskningsrådet, Utenriksdepartementet og NORAD.

SUM er vertsinstitusjon for Oslo Academy of Global Governance og The Independent Panel on Global Governance for Health

SUM var også det akademiske hjemmet til grunnleggeren av dypøkologien, professor Arne Næss, og er arrangør av det årlige arrangementet «Arne Næss Symposium» knyttet til Arne Næss-professoratet.

Nettverk

rediger

SUM har knyttet til et nettverk av nasjonale og internasjonale  forskningspartnere, og har et tett samarbeid med forskere på den sørlige halvkule.[trenger referanse] Senteret er koordinator for nettverkene

  • Norwegian Latin American Research Network (NorLARNet)
  • Network for Asia Studies

Utdanning

rediger

Selv om SUM i hovedsak er en forskningsinstitusjon tilbyr senteret kurs på master- og doktorgradsnivå, samt en internasjonal mastergrad i Utvikling, miljø og kulturell endring. Senteret har status som forskerskole, og spesialiserer seg på å utdanne akademikere interessert i tverrfakultære perspektiver på utvikling og miljø.

Direktører

rediger
Senter for utvikling og miljø
Alternativ Framtid/Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn

Referanser

rediger
  1. ^ «Navn i forskning: Dyr kommer og blir borte, men hva skjer underveis?». Aftenposten 12. sep. 1996
  2. ^ ProSus – vaktbikkje for miljøet, Uniforum, 22. september 2000
  3. ^ Nye vilkår for ProSus fra 2006 Arkivert 26. september 2015 hos Wayback Machine., Norges forskningsråd
  4. ^ ProSus i Store norske leksikon

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata