Senter for likestilling

Sl logo

Senter for likestilling er et senter på Universitetet i Agder som ble opprettet våren 2008, på initiativ fra Agderrådet. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og Agderregionen. Senteret har to ansatte. Det må ikke forveksles med det tidligere statlige Likestillingssenteret.

MålsetningRediger

Senter for likestilling har som målsetning å bidra til at gutter og jenter og menn og kvinner får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn og økt individuelt handlingsrom.

FormålRediger

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt kjønnslikestilling i regionen.

Eksterne lenkerRediger