En senketunnel er en undersjøisk tunnel som før monteringen på eller under havbunnen produseres i enkeltelementer på land, som deretter monteres der tunnelen skal ligge.

Tunnelgrensesnitt.

Bjørvikatunnelen i Oslo var den første[trenger referanse] senketunnelen som ble åpnet for trafikk.