Senja politidistrikt

Senja politidistrikt var et politidistrikt i den norske Politi- og lensmannsetaten. Politidistriktet dekket sørlige deler av Troms og hadde sitt hovedsete i Harstad.

Senja politidistrikt
Senja politidistrikt
TypePolitidistrikt
VirkeområdeSenja i Troms
Opphørt1. januar 2002

Politidistriktet ble nedlagt 1. januar 2002 og inngikk sammen med tidligere Narvik politidistrikt og Lofoten og Vesterålen politidistrikt i Midtre Hålogaland politidistrikt. Sammenslåingen var en følge av Politireform 2000, hvor antall politidistrikter i Norge ble redusert fra 54 til 27.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ St.meld.nr.22 (2000–2001) NB Politireform 2000 – et tryggere samfunn, 1.1.2000, STM20000220D, jf. Innst. S. nr. 241 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn.