Senior military colleges

(Omdirigert fra Senior Military Colleges)

Senior military college er betegnelsen på seks offentlig eide høyskoler i USA hvor det gis en kombinasjon av sivil høyskoleutdanning opp til mastergradsnivå, og militært reserveoffiserskurs (ROTC). Tre av høyskolene er separate, mens tre er integrerte på campus til alminnelige, sivile universiteter (Norwich Texas A&M, VPISU).

De seks høyskolene som gir denne kombinasjonsutdanningen er:

Av disse har Texas A&M og Virginia Tech universitetsstatus, mens Norwich University er en privat utdanningsinstitusjon.

Studentene innrulleres militært og bærer uniform i studietiden. Flere av skolene har streng disiplin på og utenfor campus – spesielt The Citadel er kjent for dette.[trenger referanse]