Seminom er en type kreft som oftest oppstår i testikler, men som også kan oppstå andre steder i kroppen. En lignende kreftform som utvikles fra ovarier kalles dysgerminom. Testikkelkreft som oppstår i kjønnscellene, cellene som skal bli sædceller, er enten av typen seminom, nonseminom, eller en blanding av disse. Celler i seminomer har karakteristikker (uttrykk av gener og proteiner) som minner om stamceller. Til forskjell fra stamceller, og fra nonseminomer, har ikke seminomer samme evnen til å utvikle seg videre til andre celletyper.

Seminomer er generelt mer sensitive til strålebehandling enn mange andre kreftformer.