Nonseminom

Nonseminom er en type kreft som oftest oppstår i testikler, men kan også oppstå andre steder i kroppen, samt fra ovarier. Testikkelkreft som oppstår i kjønnscellene, cellene som skal bli sædceller, er enten av typen seminom, nonseminom, eller en blanding av disse.

Nonseminomer kan bestå av en eller flere av ulike vevssammensetninger som kalles embryonalt karsinom, plommesekktumor, choriokarsinom og teratom. Embryonale karsinomer har karakteristikker (uttrykk av gener og proteiner) som minner om stamceller, og særlig embryonale stamceller. Forskere mener at de andre typene nonseminomer utvikles fra embryonalt karsinom på lignende måte som ulike celletyper og organer utvikles fra en befruktet eggcelle i den tidlige fosterutviklingen.