Sekundærhelsetjenesten

Sekundærhelsetjenesten er den delen av helsevesenet som pasienter møter gjennom å ha blitt henvist dit av en lege i primærhelsetjenesten. Sekundærhelsetjenesten består dermed i stor grad av sykehus og spesialister. Det er fra 2001 en henvisningsplikt i Norge, som innebærer at man må ha henvisning fra en lege i primærhelsetjenesten for å få time hos spesialist i det offentlige helsevesenet.