Sayn-Wittgenstein

(Omdirigert fra «Sayn-Wittgenstein-Berleburg»)

Sayn-Wittgenstein betegner en rhinsk adelsslekt med stamsete på borgen Sayn ved Bendorf am Rhein. Slektens medlemmer fører navnet zu Sayn-Wittgenstein (til Sayn-Wittgenstein). Personer som istedenfor zu kaller seg von Sayn-Wittgenstein, tilhører ikke denne slekten.

Slekten nevnes tidligst i år 1139 med grevene Eberhardt og Heinrich. Etter grevskapet Wittgenstein som familien arvet kalte slekten seg fra 1361 Sayn-Wittgenstein. I 1605 ble den delt i tre linjer: