Saturntempelet

Saturntempelet befinner seg i Forum Romanum i Roma. Tempelet ble trolig grunnlagt så tidig som 497 f.Kr. og representerte en eldgammel kult. De tolv lovtavlene, bronseplattene med grunnlaget for republikken, var satt opp i templet, og innenfor podiets kraftig murer ble den romerske statskassen oppbevart. Plassens hellighet burde ha gjort sikkerheten total, men da Julius Cæsar gjennomførte sitt statskupp i 49 f.Kr., lade han uten skrupler beslag på kassen.

Saturntempelet i Forum Romanum.

Tempelet er blitt rekonstruert flere ganger. Raden av søyler som nå reiser seg over podiet ble bygget opp etter en brann omkring 370 e.Kr. med hjelp av tilgjengelig materiale fra ulike hold. Søylene er av to sorts egyptisk granitt og har ikke eksakt samme mål, marmorblokken i arkitraven er tatt fra andre bygninger, derimot er de joniske kapitélene med sine store voluter typisk for seinantikken og sikkert nylagede.