Sandane stadion er et kombinert idrettsanlegg for fotball og friidrett i kommunesenteret Sandane i Gloppen kommune. Anlegget er hjemmearena for fotballaget til Sandane Turn og Idrettslag, samt treningsanlegg for friidrettsutøvere fra flere av idrettslagene rundt Gloppefjorden.

Sandane stadion ligger like ved Firda videregående skole

Stadion ligger like ved Firda videregående skole og Gloppen ungdomsskole og nyttes som undervisningsarena. Friidrettsbanen har rødstubbdekke, mens fotballbanen har naturgress. På banens vestside ligger klubbhuset til Sandane Turn og Idrettslag med speakerrom og utstyrslager til stadion.

Langs banens østvendte langside mot den videregående skolen danner bakken en naturlig tribune. På den andre siden renner Holvikelva med regulerte elvebredder.

Eksterne lenker rediger