San Carlos (Falklandsøyene)

San Carlos er en bosetning på nordvestre Øst-Falkland, beliggende sør for Port San Carlos ved San Carlos Water.

San Carlos og nordlige Øst-Falkland
Bosetningen i San Carlos
Den britiske krigskirkegården

Bosetningen er oppkalt etter skipet «San Carlos» som gjestet stedet i 1768. Bosetningen ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet rundt et fryseanlegg for saueskrotter.

San Carlos var det viktigste brohodet for britene under Falklandskrigen og gikk under kodenavnet «Blue Beach». Et museum og en britisk krigskirkegård finnes her til minne om krigen.