Brohode

fremskutt militær stilling

Et brohode er et militært støttepunkt opprettet av en fremskutt styrke for å sikre hovedstyrkens landsetting på en kyst, overgang over et vassdrag eller landsetting fra luften.

Brohode på Okinawa under slaget om Okinawa i 1945.

Et brohode eksisterer vanligvis kun noen få dager, da den invaderende styrken enten blir kjempet tilbake eller utvider brohodet til en base.

Under et luftbårent angrep blir brohodet gjerne etablert av luftbårne tropper, enten ved hjelp av helikopter eller fallskjerm, og gjerne på en eksisterende flyplass.

Se ogsåRediger