Samskatten

Samskatt er en måte å skattlegge ektefeller på, som innebar at ektefellenes lønn ble regnet sammen før skatten ble trukket fra. Denne modellen gjorde at det ofte ikke lønnet seg for gifte kvinner å ha lønnet arbeid, ettersom deres inntekt ble skattlagt fra første krone. Samskatten ble innført i Norge i 1921, og gradvis avskaffet fra 1959 etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening.

KildeRediger

  • Roll-Hansen, Hege (2007): Working or Supported? The discourse of unpaid houseworkers in post-war Norway., som del av antologien Reciprocity and Redistribution: Work and Welfare Reconsidered (red. Hagemann, Pisa, 2007)