Sammensvergelsesbrevet

Sammensvergelsesbrevet var et dokument fra 21. desember 1522 hvor ni jyske riksråder, både geistlige og adelige, gjorde opprør mot Christian II. Det var både i protest mot de store skatteutskrivningene i forbindelse med hans kriger og hans politikk i alminnelighet.

I 1521 hadde Lübeck erklært Danmark krig og året etter brøt det ut opprør mot Christian Tyran i Sverige, som han ble kalt etter Stockholms blodbad.

I Sammensvergelsesbrevet erklærte de at de hadde tatt kontakt med hertug Frederik av Gottorp for «i overensstemmelse med håndfæstningen at afværge den ulykke» som Christian med sitt styre hadde brakt over landet. Det ble innkalt til et jysk stendermøte i Århus, men fem dager før det skulle finne sted, sa de sammensvorne opp sin huld og troskab til kongen på Viborg landsting og oppfordret alle jyder over 18 år til å følge dem.

Den 13. april 1523 flyktet kongen, dronningen og deres tre barn til Nederlandene, hvor de levde i åtte år i landflyktighet. Samme år tilbød den danske adel og geistlighet tronen til Christians onkel, hertug Frederik av Gottorp (Frederik I), som i en alder av 52 år kunne ta tronen i besittelse.

Eksterne lenkerRediger