Samland bispedømme

Samland bispedømme var et av ni bispedømmer som eksisterte i De tyske riddernes ordensstat. Bispedømmet ble grunnlagt i 1243 samtidig med de tre andre bispedømmene i Preussen (Pomesania, Kulm og Ermland bispedømme), og utgjorde den nordlige delen av det senere Øst-Preussen. Det ble oppkalt etter det gammelprøyssiske landskapet Samland, som Den tyske ridderorden hadde kristnet/erobret.

Samland bispedømme
Bistum Samland (tysk)
Diecezja sambijska (polsk)
Dioecesis Sambiensis (latin)
Kaliningrad 05-2017 img04 Kant Island.jpg
Den forhenværende katedralen i Königsberg
Kirkeromersk-katolsk
Land:De tyske riddernes ordensstat De tyske riddernes ordensstat
KirkeprovinsRīga
BispeseteKönigsberg
Opprettet1243
Opphevet1525/87

Den tyske ridderorden var også verdslig hersker over to tredjedeler av bispedømmet. Resten var formelt i biskopen av Samlands besittelse (utgjorde altså et høystift). På det kirkelige plan lå de prøyssiske bispedømmene fra 1255 under Rīga erkebispedømme. Biskopens residens lå i Fischhausen (i dag Primorsk), men bispedømmets katedral var domkirken i Königsberg (Kaliningrad).

1523 gikk den daværende biskopen av Samland og Pomesania, Georg von Polenz, over til den lutherske lære. To år senere ble De tyske riddernes ordensstat sekularisert, og reformasjonen innført. Territoriet ble omvandlet til det verdslige, protestantiske hertugdømmet Preussen. Samland bispedømme ble derfor opphevet. Frem til 1587 fantes det imidlertid protestantiske biskoper av Samland. Først i 1820 ble Samland igjen del av et katolsk bispedømme, nemlig av Ermland bispedømme, som hadde overlevd reformasjonen.