Samfunnsøkonomene


Samfunnsøkonomene er en fag- og interesseorganisasjon for samfunnsøkonomer. Foreningen arbeider for å være et samlende forum for samfunnsøkonomer i Norge. Samfunnsøkonomene er tilsluttet Akademikerne og har per januar 2020 ca 2800 medlemmer. Kandidater med mastergrad eller høyere eksamen fra Norge eller utlandet kan opptas som medlemmer. Graden bør inneholde et rimelig antall emner i samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonomisk relaterte områder.

Samfunnsøkonomene
Stiftet12. mars 1908
LandNorge
HovedkontorKristian Augusts gate 9
LederJan Inge Aas Eidem
StabSigurd Løkholm Generalsekretær
Medlemmer2807 (2020)
Nettstedwww.samfunnsokonomene.no

Foreningen har tariffavtaler sammen med de andre foreningene i Akademikerne. De viktigste tariffavtalene er statlig og kommunal sektor. Foreningen har også tariffavtaler for medlemmer ansatt i helseforetak, og i privat sektor; med virksomheter tilknyttet NHO eller Virke.

Samfunnsøkonomene gir ut tidsskriftet Samfunnsøkonomen 6 ganger i året.

HistorieRediger

Foreningen ble stiftet 12. mars 1908. Den gang het den Statsøkonomiske Studenters Forening. Tre år tidligere hadde Stortinget vedtatt en lov om statsøkonomisk eksamen, og i 1908 ble eksamen avlagt for første gang.

Tre år senere kom første utgave av Statsøkonomisk Tidsskrift. I 1932 endres navnet til Socialøkonomisk Samfund og blir en fagforening. Høsten 1942 avvikles organisasjonen, blant annet i protest mot at universitetets rektor og studentutvalgene blir avsatt av de tyske okkupantene under den annen verdenskrig. organisasjonen gjenoppstår i 1945, og tar i 1947 navnet Sosialøkonomisk Samfunn.

I 1956 slutter organisasjonen seg til Embetsmennenes Landsforbund som er forløperen til Akademikernes Fellesorganisasjon. I 1969 kommer nytt navneskifte, denne gangen til Norske Sosialøkonomers Forening. I 1975 melder organisasjonen seg inn i det nyetablerte Akademikernes Fellesorganisasjon. I 1986 endres navnet igjen, denne gangen til Sosialøkonomenes Forening.

I 1999 blir organisasjonen med over til den nyetablerte hovedorganisasjonen Akademikerne.

Foreningen har skiftet navn ved flere anledninger:

 • 1908 – Statsøkonomiske Studenters Forening
 • 1912 – Yngre Statsøkonomers Forening
 • 1918 – Yngre Socialøkonomers Forening
 • 1932 – Socialøkonomisk Samfund
 • 1947 – Sosialøkonomisk Samfunn
 • 1969 – Norske Sosialøkonomers Forening
 • 1986 – Sosialøkonomenes Forening
 • 2001 – Samfunnsøkonomenes Forening
 • 2014 – Samfunnsøkonomene

Frem til 2014 opererte foreningen med tre navn, Samfunnsøkonomene, Samfunnsøkonomenes forening og Samfunnsøkonomenes fagforening. Etter generalforsamling i 2014 ble det vedtatt at dette skulle forenkles til kun Samfunnsøkonomene.

ArrangementerRediger

Samfunnsøkonomene har flere årlige arrangement.

 • Forskermøtet hvor utvalgte forskere inviteres til å holde foredrag om aktuelle økonomiske tema. Presentasjon, muntlig og skriftlig, og diskusjon av nye forskningsarbeider innen økonomi. Den muntlige presentasjonen blir kommentert av en opponent og evt diskutert av tilhørerne. Forskermøtet har stor faglig betydning for norsk samfunnsøkonomisk forskning. Forskermøtet har en viktig kontaktskapende rolle, særlig for yngre forskere fra mindre fagmiljøer. Arrangementet bytter lokasjon årlig og blir arrangert i starten av januar.
 • Valutaseminaret hvor sentrale aktører innen bank og finans drøfter og diskuterer utfordringer som pengepolitikken står ovenfor. På seminaret blir blant annet Samfunnsøkonomenes prognosepris hvert år delt ut til den eller de som avgir mest presise prognoser av norsk økonomi. Seminaret arrangeres årlig i starten av februar.
 • Høstkonferansen er en konferanse hvor aktuelle temaer blir diskutert i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

LedereRediger

Eksterne lenkerRediger