Akademikernes Fellesorganisasjon

Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) var en hovedsammenslutning av norske fagforeninger for medlemmer med eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, som ble etablert i 1975.

I 1996 brøt Den norske legeforening ut, året etter flere medlemsforbund med Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) i spissen. Det tyngste slaget for AF var likevel da de to største forbundene, Lærerforbundet og Norsk Sykepleierforbund, bestemte seg for å forlate organisasjonen. Flere av utbryterne var med på å etablere den nye og konkurrerende hovedorganisasjonen Akademikerne.

Et forsøk i 2000 på å slå AF sammen med YS førte ikke fram. De gjenværende medlemmene av AF vedtok å legge ned organisasjonen i 2001. Et av de siste vedtakene var å bevilge penger til å skrive AFs historie, i form av boken Et akademisk fellesskap : Akademikernes fellesorganisasjon 1975-2001. Flere av de gjenværende medlemsorganisasjonene var blant stifterne av Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede i 2001.

AF representerte på det meste over 200 000 medlemmer, men hadde vel 120 000 medlemmer ved avviklingen. Siste AF-leder var Aud Blankholm.

LitteraturRediger

Trond Bergh: Et akademisk fellesskap: Akademikernes fellesorganisasjon 1975-2001. (ISBN 9788241903489)