Samferdselsetaten i Oslo

Samferdselsetaten i Oslo var en av Oslo kommunes etater. Den lå under byrådsavdelinga for miljø og samferdsel og forvaltet kommunale veier etter retningslinjer fra de politiske myndighetene. Samferdselsetaten ble opprettet 1. januar 1996 og innlemmet i Bymiljøetaten 1. mai 2011.