Saman Khoda

Saman Khoda var grunnleggeren av Samanidenes dynasti. Han var en framstående person fra landsbyen Saman i Balkh-provinsen nord i Afghanistan.[1] Tidlig på 700-tallet kom han til Merv og hoffet til kalifens guvernør i Khorasan, Asad ibn ‘Abd Allah al-Qasri. Her konverterte han til Islam, og oppkalte sin sønn Asad etter kalifens guvernør. Kalifen selv, Al-Mamun, utnevnte Asads fire sønner til herskere over henholdsvis Samarkand, Fergana, Herat, Shash og Ustrushana som belønning for deres hjelp til å slå ned et opprør mot kalifen.[2] Dermed var samanidenes dynasti grunnlagt. Dynastiet fikk sin storhetstid under Saman Khodas barnebarn (Asads sønn) Ismail Samani.

Samanidenes stamtre

ReferanserRediger