Saltasjon

Saltasjon er en form for materialtransport hvor partiklene i transport hopper eller spretter langs overflaten[1]. Denne formen for materialtransport forekommer både i vann og vind. Hvorvidt et materiale transporteres ved saltasjon er avhengig av transportevnen. Eksempelvis vil en sterk vind eller stor vannføring kunne transportere større partikler i saltasjon enn ved svak vind eller lav vannføring.

Partikkeltransport:
1 Reptasjon («rulling»)
2 Saltasjon («hopping»)
3 Suspensjon («sveving»)
4 Vindretning

Andre former for materialtransport er suspensjon og rulling.

ReferanserRediger

  1. ^ Sulebak, Jan R. (2007). Landformer og prosesser. Fagbokforlaget.