Suspensjon

Wikipedia-pekerside

Suspensjon kan ha flere betydninger:

  • Suspensjon (arbeidsforhold)
  • En midlertidig opphevelse av en lov, forskrift, avtale eller lignende. Årsaken er ofte en ekstraordinær situasjon.
  • I kjemien er suspensjon en utblanding av et uoppløselig stoff i en væske.
  • I geografi er suspensjon en form for materialtransport i vann eller vind hvor materialet i transport ikke har kontakt med bakken før det blir avsatt.
  • I harmonilæren er suspensjon et forsinket toneskifte.
Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Suspensjon.