Salingshorn

Salingshorn er en del av riggen på en seilbåt. Salingshornene sammen med vantene inngår i sideveis avstøtting av masten. Salingshornene kan være vinklet akterover som vist på bilde. De vil da også kunne bidra til en ønsket bøy i masten for utflating av seilene.

Fire sett vinklete salingshorn på en stor seilbåt