Rigg er betegnelsen for alle deler på en seilbåt eller -skip som har med selve seilingen å gjøre. Den skilles i stående rigg, løpende rigg og seil. Stående rigg er deler som under vanlig seiling ikke blir beveget som mast, stag og vanter. Løpende rigg er derimot alle deler som brukes under seiling for å styre seilene, som fall (tau for å heise seil), eller skot som forandrer seilenes stilling og form etter vindforholdene.

rigg