Saladins ørn

Saladins ørn er en arabisk form for en strengt stilisert, såkalt flakt ørn. Den er en dominerende del av flere lands riksvåpen. Saladins ørn er gjengitt i gull eller sølv og/eller svart farge. Den bærer på brystet et skjold med det enkelte landets farger og flaggfigurer, og den står på en navneplate med arabisk innskrift.

Saladins ørn som skjoldbærer i Egypts riksvåpen.

Navnet Saladins ørn henspiller på den berømte politiske og militære lederen Salahadin Ayyubi (død 1193 i Damaskus) som bl.a. erobret Jerusalem fra korsfarerne. Han fikk bygd citadellet i Kairo, Egypt,og en framstilling av en ørn er funnet på citadellets vestvegg. Det kan imidlertid reises tvil om ørnen var Saladins eget kjennetegn, bl.a. fordi det ikke er kjent noen ørn i segl, på mynter eller på annet som skriver seg fra Saladin. Gjennom riksvåpnene fra nyere tid, er denne formen for stilisert ørn nå blitt et symbol på de etiske idealer og den historie som Saladin sto for.

Den moderne, grafiske utformingen av Saladins ørn skal ha vært brukt første gang i riksvåpenet til Den forente arabiske republikk i 1958. Senere er Saladins ørn kommet inn i Egypts riksvåpen, Iraks riksvåpen, Libyas tidligere riksvåpen, Palestinas riksvåpen og Sør-Jemens riksvåpen.

På tilsvarende måte som med Saladins ørn, bruker noen arabiske land en stilisert falk eller hauk som skjoldbærer i sine riksvåpen. Denne fuglen henspiller på den viktige, arabiske Quraysh-stammen, og den finnes nå i riksvåpnene til Syria og Libya.

KilderRediger

  • Engelsk wikipedia artikkel: Coat of arms of Egypt
  • Leo Aryeh Mayer: Saracenic Heraldry, Oxford 1933
  • Whitney Smith: Flags through the ages and across the world, McGraw-Hill Book Co,Maidenhead 1975, side 47