Sai er et tradisjonelt blankvåpen ifra Okinawa. Det er et spisst stikkvåpen uten egg og med to lange parerstag (Yoku), som er bøyd forover. Våpenet er vanlig i India, Kina, Indonesia, Malaysia, Thailand og Japan. Våpenet brukes til å stikke med og er glimrende til å parere slag ifra sverd og stokker med, på grunn av utformingen på parerstangen.

Sai