Small waterplane area twin hull (SWATH; fritt oversatt: lite vannoverflateareal dobbeltskrog) er en skipskonstruksjon bestående av et dobbeltskrog hvor de to vektbærende ubåtformede deler av skroget ligger adskillige meter under vannets overflate, og hvor den del av skroget som befinner seg i vannoverflaten er relativt liten. Fordelen er at denne type skip er svært stabil i hard sjøgang, da hoveddelen av bølgers energiavgivelse skjer i de øverste få meter av vannet.

En SWATH-båt

De to skrogdelene er formet som ubåter og ble oppfunnet allerede i 1938 av canadieren Frederick. G. Creed. Oppfinneren fikk patent i 1946, men hverken U.S. Navy eller Royal Navy var interessert i oppfinnelsen, og Creed døde uten å se sin oppfinnelse virkeliggjort.

Det finnes (per april 2008) ca. 30 SWATH-skip og ytterligere 30 er under konstruksjon. Blant annet brukes typen av Hawaiis Universitet til havbiologiske undersøkelser, av Canadas kystvakt samt av U.S. Navy, som har flere skip av typen, blant annet et eksperimentelt stealth-skip, USNS «Sea Shadow». SWATH-skip har en større vannmotstand, og dermed energiforbruk, enn konvensjonelle katamaraner, men mindre enn enkeltskrogsfartøyer.