Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) er et diagnoseverktøy som blir benyttet for å skille mellom alvorlige mentale forstyrrelser (DSM-IV Akse I) og personlighetsforstyrrelser (Akse II). Det finnes mer en 700 publiserte studier hvor SCID har vært tatt i bruk som diagnoseverktøy. Store deler av denne litteraturen har vært oversatt fra engelsk til andre språk, deriblant dansk, fransk, tysk, gresk, hebraisk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk og zulu.

En SCID-I undersøkelse av en pasient tar mellom 1 og 2 timer, avhengig av kompleksiteten i den psykiatriske historien og pasientens evne til klart å beskrive utslagsgivende hendelser og tidligere symptomer. Den samme undersøkelsen på en ikke-psykiatrisk pasient tar 1/2 til 1 1/2 time. En SCID-II personlighetsundersøkelse tar mellom 1/2 og 1 time.

Verktøyet er utviklet for å bli administrert av en klinikk-lege eller opptrenet helsepersonell innenfor mentale lidelser, f.eks. en psykolog eller sosialarbeider. Ideelt sett burde dette være noen som har erfaring med å utføre ustrukturerte diagnostiske evalueringer basert på open-ended questioning. I forskningsøyemed har likevel enkelte ikke-kliniske forskningsassistenter, som har omfattende erfaring med dette studiet eller på annet vis utviser kompetanse, blitt opplært til å bruke SCID. Dess mindre klinisk erfaring og spesifikk utdannelse den poensielle intervjuer hadde, desto mer trening var påkrevet.