Sørkapp eller Sydkapp er det sørligste punktet på Sørkappøya, som ligger 4 nautiske mil sør for Spitsbergen og er 7 km lang. Sørkapp regnes som det sydligste punktet på Svalbard, med unntak av Bjørnøya som ligger for seg selv 230 km lenger syd, men Sørneset 10 km lenger nord er det sydligste punktet på selve Spitsbergen. Sørkapp ligger mot tre hav – Grønlandshavet mot vest, Norskehavet mot sør og Barentshavet mot øst.

Sørkapp på kartet over Svalbard
Sørkapp
Sørkapp
Sørkapp på kartet over Svalbard

Sørkapp er sammen med Sørkappøya og de øvrige øyene, holmene og skjærene sørvest for ØyrlandetSørkapp Land vernet som fuglefredningsområde under Sørkapp fuglereservat. Reservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 1. juni 1973 og omfatter et areal på 35 986 dekar. Området er et viktig hekkeområde for hvitkinngås og ærfugl. Sørkapp fuglereservat ligger innenfor Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

All ferdsel, inkludert ferdsel på sjøen og landing med luftfartøyer er forbudt i perioden 15. mai – 15. august.

Eksterne lenkerRediger


Koordinater: 76°28′9″N 16°33′8″Ø