Søndre Reitgjerdet

Søndre Reitgjerdet hørte til gården Reitgjerdet (gnr 51, bnr 1) som lå i Strinda kommune, i dag sørøst for krysset mellom Sigurd Jorsalfars veg og Brøsetvegen.

Flere parseller ble senere solgt ut. I 1879 kjøpte stortingsrepresentant Paul Fjermstad Søndre Reitgjerdet, og han planla teglverksdrift på deler av eiendommen. Gården ble i 1899 så solgt til A/S Strinden Teglverk. Dette selskapet hadde lenge sitt hovedkontor på gården som også ble mye benyttet som boligkvarter for bedriftens arbeidere og funksjonærer.

Etter nedleggelsen av teglverket i 1975, ble gården senere revet og det ble bygget boliger der gårdstunet stod.

Eksterne lenker rediger