Søndre Hellerud

Gården Hellerud lå på hjørnet av dagens Oberst Rodes vei og Lambertseterveien i Nordstrand bydel i Oslo. Den ble etter hvert benevnt Søndre Hellerud da den nordre delen av gården senere ble fradelt og kalt Nordre Hellerud. Ved hjørnet av Bernt Knudsens Vei og Lambertseterveien kan man følge en allé rett fram, og kommer da rett inn på tunet til Søndre Hellerud. Bare hovedbygningen står igjen, og den er sterkt ombygget. Denne har i dag adressen Bernt Knudsens Vei 44 E.

Kart over Søndre Hellerud

Søndre Hellerud grenset i øst mot Abildsø gård (fra Brattlikollen til Karlsrud) og Lambertseter gård videre sydover. Mot syd grenset den mot Munkerud gård, i vest mot Nordseter gård og i nord Ekeberg gård (ved Brannfjell).

Nordgrensen for gården var Sandstuveien og sydgrensen lå mellom Sigurd Johannesens vei og Freidigveien.

Vestgrense var langs Nordseter terrasse og nordover mellom Vestbrynet og Nordseterskogen, videre langs vestsiden av Skogholtveien og mellom Dovresvingen og Granveien til Sandstuveien.

Østgrense var fra Sandstuveien sydover Tormodsvei og mellom Tormodsvei og Dovresvingen (østre del) videre Granstuveien, Frodes vei og midt mellom Radarveien og Oberst Rodes vei frem til Mylskerudveien, herfra sydover langs Radarveien og på østsiden av eiendommene i Kaptein Oppegårds vei ned til Mikrobølgen.

Av kjente eiere på Søndre Hellerud finner vi Oberst Hans Henrik Rode og Bernt Andreas Knudsen. Begge har fått veiene her oppkalt etter seg.

Ved utparsellering av eiendommen Søndre Hellerud til villatomter etter århundreskiftet, var det den nordre delen som først ble utparsellert. Her var jorden skrinn og det var mye fjellknauser. På vestsiden av Søndre Helleruds gårdsbygninger var det lenge en klausul om at den ikke skulle bebygges, fordi dette ville begrense utsikten mot sjøen fra glassverandaen på gården. Dette er grunnen til at utbyggingen av boliger startet så sent på den søndre og vestre delen av eiendommen. I nord startet utparselleringen for alvor fra og med 1912. Det var først eiendommer som ble brukt til hytter og etter hvert ble det villabebyggelse. Man kan fortsatt se rester av disse hyttene i en del av den eldre villabebyggelsen, hvor de ofte er ombygget til uthus eller garasje.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger

  • «Søndre Hellerud». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.