Söderström er en kort elvestrekning i det sentrale Stockholm. Den ligger mellom Södermalm i sør og Gamla stan i nord, og renner fra Riddarfjärden i vest til Saltsjön i øst.

Söderström
Söderström ved øvre sluseport i Slussen
Kart
Söderström
59°19′19″N 18°04′11″Ø

Sammen med Norrström, som ligger mellom Gamla Stan og Norrmalm, danner Söderström det naturlige utløpet fra Mälaren til havet. Mesteparten av vannføringen går via Norrström, mens vannføringen i Söderström går i en tunnel dannet av den nå nedlagte Nils Ericsons sluss, som brukes til regulering av vannstanden i Mälaren.

I middelalderen gikk Söderströmmen mellom Stadsholmen (Gamla Stan) og Södermalm og man fisket ål her. Etter at Norrström var blitt sperret av bruer var Söderström den eneste seilbare leden mellom Mälaren og Saltsjön. Landhevningen medførte imidlertid at forskjellen mellom vannstanden i Mälaren og Saltsjön ble stadig høyere, og det ble stadig vanskeligere å passere Söderström, spesielt i vårflommen. For å forbedre skipsleden ble det bygget en sluse. Den første slusen ble kalt Drottning Kristinas sluss og ble bygget av hollendere mellom 1637 og 1642. Den var 6 meter bred og 1,5 meter dyp, men ble senere erstattet større sluser, Christopher Polhems sluss i 1755 og Nils Ericsons sluss i 1850. Den nåværende Slussen, kalt Karl-Johansslussen, ble bygget på 1930-tallet.