Ruter () er en av de fire fargene i en vanlig kortstokk. De tre andre er; spar (♠), hjerter () og kløver (♣). Det finnes tretten spillkort med ruter, en av hver valør, i en kortstokk. Ruter er en av minorfargene i bridge sammen med kløver.

Ruterdame

Historie

rediger

Kortsymbolet «ruter» forekommer bare på franske kortstokker – og opphavet til dette har vært svært omdiskutert.

I Frankrike begynte en å masseprodusere kortstokker ved hjelp av tresnitt på slutten av 1400-tallet – og de mest kjente produksjonsstedene var byene Rouen og Lyon. Lyon var også kjent for sin produksjon, og eksport, av røde, rombeformede gulvfliser av teglsten – og det er ikke usannsynlig at kortsymbolet «ruter» rett og slett forestiller en slik gulvflis. Det franske ordet for ruter er «carreux» (rute, liten firkant) – og det kan også bety «gulvflis, teglstensplate».

Dette støttes av det islandske ordet for «ruter» – for det er nemlig «tigull» «tegl, teglsten; rombeformet gulvplate av tegl»! Island begynte å importere franske kortstokker allerede på begynnelsen av 1500-tallet (første sikre belegg er fra 1521) – og når de oversatte det franske ordet «carreux» med «tigull» så kunne jo dette skyldes at tolkningen av denne figuren på denne tiden fortsatt var alment kjent.

Franske kortstokker må også ha vært tidlig i bruk i Norge – for i sin dagbok fra Bergen (den 29. november 1565) omtaler Absalon Pederssøn en upopulær og usympatisk skotsk slakter, med navnet Gilbert, som «en gildt [gjeldet] knecht aff ruder».

På norsk ble det franske ordet «carreux» direkte oversatt til ruter. Men i engelsk og spansk har en oppfattet denne figuren som en diamant (engelsk «diamonds» – spansk «diamantes»).

Datalogi

rediger

Ruter symbolet finnes i tegnsettet unicode.

Position Navn decimal hex HTML
U+2666 Black diamond suit ♦ ♦ ♦
U+2662 White diamond suit ♢ ♢
Autoritetsdata