Valør (kortspill)

Valør, eller verdi, angir rangordningen til et spillkort i en kortstokk, og er en av de to egenskapene som bestemmer et korts identitet. Den andre egenskapen er farge. Den vanlige kortstokken har følgende tretten ulike kortverdier:

Sparess

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knekt, dame, konge og ess.