Rustbeltet, tidligere kalt stålbeltet,[1] er et område i deler av det nord-østre USA, midt-atlantiske USA og deler av øvre Midtvesten. Regionen kan generelt defineres som området som begynner vest for BosWash-korridoren og vestover til Minnesota, spesielt byen Duluth og Iron Range. Fordi områdets økonomi ble definert av stålindustrien og annen tungindustri, blir Minnesota med sine massive jernutvinningsoperasjoner, ofte regnet som begynnelsen av Rustbeltet. Området rundt Eriesjøen blir gjerne kalt kjernen av Rustbeltet. Regionen går sør mot kullutvinningsregionene i Appalachene, nord til De store sjøer og omfatter også områder i sørlige Ontario og Quebec i Canada.

Rustbeltet merket med rødt.

Økonomisk aktivitet i Rustbeltet står for en betydelig del av tungindustrien og produksjonsindustrien i amerikansk økonomi. Betegnelsen Rustbeltet kommer av kollapsen i stålindustrien, restrukturering og tap av hundretusenvis av arbeidsplasser i regionen. Omlegging av industrien har gitt mange arbeidsplasser i regionen, (spesielt i Pittsburgh, Buffalo, Duluth, Twin Cities, Detroit, Toledo, Cleveland, Youngstown, Erie og Gary, kjernen av kontinentets bilindustri) valget mellom å fornye seg, eller legges ned.

Referanser rediger

  1. ^ Hellberg, Lars (1986). Reagans USA. Cappelen. s. 11–12. ISBN 8202106818.