Rusinfo

informasjonstjeneste

Rusinfo, tidligere kjent som RUStelefonen, er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk som ble startet opp i desember 2002. Den er åpen hverdager fra klokken 11.00 til 18.00 og alle som kontakter tjenesten er anonyme. I Rusinfo arbeider profesjonelle veiledere som gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusmiddelbruk og rett hjelpetiltak i landsdelen den som kontakter tjenesten ber om informasjon fra.

Rusinfo driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune, og finansieres av Helsedirektoratet.

Historie

rediger

RUStelefonen 08588 ble startet opp 6. desember 2002 etter en hektisk tre måneders prosjektperiode. Helseministeren ønsket seg en landsdekkende telefontjeneste som kunne bidra med saklig og korrekt informasjon om rusmidlene og deres virkninger, og til å finne veien ut av misbruk og misbruksrelaterte problemer. I Rusmiddeletaten i Oslo kommune fantes et fagmiljø som hadde slik kunnskap, og Helsedirektoratet gav dem oppdraget og påtok seg finansieringen. Bestillingen var dessuten å opprette en veilednings- og informasjonstjeneste for ungdom som var i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler. Også deres pårørende og fagfolk i rusfeltet kunne benytte seg av tjenesten.

Til å begynne med roterte betjening av RUStelefonen som en oppgave blant Uteseksjonens ansatte, men det tok ikke lang tid før man forstod at dette var en spesialisert tjeneste som krevde spesialisert innsats. En gruppe ansatte gikk over til å betjene RUStelefonen på heltid. Tjenesten betjenes i 2013 av 6 ansatte i 5,5 stillinger.

Tilbud

rediger

I tillegg til telefontjenesten har Rusinfo en anonym spørretjeneste på sine nettsider. Siden mai 2012 har Rusinfo også tilbud om en anonym chattetjeneste som er åpen alle hverdager mellom kl. 11 og 18.

Målsetting

rediger
  • Gi faktainformasjon om rus og rusmidler.
  • Henvise videre i hjelpeapparatet, herunder ha oversikt over ulike hjelpetiltak i landet.
  • Gi råd og veiledning gjennom den profesjonelle samtalen.

Målgruppe

rediger
  • Ungdom som er i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler.
  • Pårørende og andre som er bekymret for andres rusmiddelbruk.
  • Profesjonelle som selv jobber innen rusfeltet, eller har andre relevante yrker.

Eksterne lenker

rediger