Rural (fra latin) viser til noe som er landlig, som landsbygd eller annen periferi, og betegner områder eller befolkning lokalisert utenfor byer og administrative senter. Det motsatte av rural er urban.