Runesteinen ved Anda

Runesteinen ved Anda er en flyttblokk med to runeinnskrifter ved Andaneset i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Stedet ligger rett vest for fergeterminalen ved Anda, på fergesambandet Lote-AndaE39. Den er registrert av Riksantikvaren med ID nr. 72923.

Steinen ligger helt ute på neset mellom Nordfjorden og Gloppefjorden. Det har gjennom tidene vært vel kjent i lokalmiljøet at det var hugget inn tegn på den. I verket «Norsk Folkekultur» (1916) blir de omtalt som mulige runer. I 1939 kom Haakon Shetelig til stedet og kunne konstatere at det dreide seg om ekte runeinnskrifter. Høsten samme år ble innskriftene dokumentert av Håkon Hamre og publisert året etter.

Innskrift I lyder:

h(er) (e)r gull ok uilur un(d)ir

Aslak Liestøl tolker dette som: Hèr er gull ok villur undir. På moderne norsk blir det «Her er (det) gull og hekseri under».

Innskrift II er utydelig, men Liestøl mener å lese:

þair luþnaukþu...

På moderne norsk blir det: «De, Lodin og Tor ...». Begge innskriftene regnes å være fra 1000-tallet.

LitteraturRediger